Home


Netwerk cao professionals is voor iedereen die professioneel bezig is met cao's, arbeidsvoorwaarden of nieuwe arbeidsverhoudingen.
Het is een netwerk waarbij cao-onderhandelaars en overige cao professionals:

  • kennis kunnen halen en delen
  • ervaringen kunnen delen
  • lid worden van de LinkedIn Groep
  • discussiegroepen kunnen starten op de LinkedIn Groep
  • elkaar ontmoeten op de jaarlijkse bijeenkomsten van dit Netwerk
  • de laatste informatie kunnen vinden
  • overleg kunnen voeren met collegea
  • nuttige adressen kunnen vinden
  • handige tips kunnen vinden en delen

De doelstelling van het netwerk is om het vak van cao-onderhandelaar verder te professionaliseren. Netwerk cao professionals is een initiatief van Atrium groep.3 december 2014


Scholingsfonds voor werknemers!Werknemers moeten een individueel scholingspotje krijgen waarmee ze zich kunnen bij- of omscholen. Het geld moet komen uit de fondsen voor opleiding en ontwikkeling die in bedrijfstakken bestaan, de O- en O-fondsen.

Veel branches kennen een O- en O-fonds, dat betaald wordt door werkgevers en werknemers. Per cao is geregeld hoe het geld besteed mag worden. De regels verschillen per bedrijfstak. In totaal bevatten de fondsen enkele honderden miljoenen euro's.

Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D 66) willen dat elke werknemer een eigen scholingsbudget krijgt, waarover hij zelf de regie heeft en dat hij kan meenemen als hij in een andere bedrijfstak aan de slag gaat. Heerma: 'Het is in Nederland heel gewoon om te sparen voor je pensioen. Het zou ook normaal moeten zijn om te sparen voor je opleiding, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je werkloos wordt.'

26/11/14 − bron: ANP


16 september 2014


Op Prinsjesdag werd de nieuwe brug-WW geďntroduceerd om de werkloosheid aan te pakken! Gaat deze nieuwe brug-WW echt helpen om de werkloosheid te verlagen?De nieuwe ‘brug-WW’ moet werklozen aan de slag helpen. Het is vrijwel de enige nieuwe werkloosheidsmaatregel. Met de brug-WW moeten werklozen in een sector waar een personeelstekort heerst, worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering.
Zo kondigden Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan in hun begroting voor 2015. Werkzoekenden krijgen loon voor de uren dat ze werken, en WW voor de uren dat ze scholing krijgen. De brug-WW, die per 1 januari 2015 in moet gaan, moet het voor werkgevers goedkoper maken om een werkloze in dienst te nemen. De maatregel wordt ook van kracht voor werknemers voor wie ontslag boven het hoofd hangt.

bron: PWgids

2 juli 2014


Vakbonden willen op termijn minder dan 400.000 werklozen
Vakcentrales FNV, CNV en VCP willen dat de werkloosheid in 2020 is gedaald tot minder dan vierhonderdduizend mensen.Dat staat in het banenplan dat de werknemersorganisaties woensdag gezamenlijk presenteerden.
Om dat te kunnen bewerkstelligen willen de vakcentrales de komende jaren afspraken maken met de werkgevers en de politiek om zo hun "58 concrete plannen" te realiseren. Een van die plannen is dat de werkgelegenheid in de ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg behouden blijft. " Zorg blijft, dus ook het werk moet blijven", stellen de bonden.
Een ander plan is meer banen te scheppen door de lasten op arbeid te verlagen. Dat moet worden gefinancierd door vermogens en winsten van multinationals zwaarder te belasten.

bron: nu.nl

1 mei 2014


'Er moet een Europees minimumloon komen'? Wat vindt u daarvan?


Vooruitlopend op de Europese Verkiezingen op 22 mei een stellingen:
'Er moet een Europees minimumloon komen'? De meerderheid van de politieke partijen is het niet eens met de stelling en vindt dat het minimumloon op nationaal niveau geregeld moet worden. De EU-lidstaten verschillen te veel van elkaar om een gemeenschappelijke norm vast te stellen.
Ook hebben Sociale Partners in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei zo hun wensenlijstje: Europa moet o.a. de werkgelegenheid stimuleren, sociale uitbuiting en armoede moet bestrijden.


25 februari 2014


Blijft VAST de norm? Duiden veel flexwerkers op slecht management?


Voor duurzame inzet moet de flexibele schil in een onderneming zo klein mogelijk zijn. Hoogstens 1 op 3 medewerkers zou een flexibele kracht moeten zijn, vindt 2 op elke 3 deelnemers aan het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid. Maar veel minder flexwerkers zou nog beter zijn. Meer flexwerkers zou duiden op slecht management. Het is een van de opvallende uitkomsten in het Nationaal Onderzoek.
Flexwerkers alleen bij piek en ziek, en voor specialistische functies. En voor twee op elke drie deelnemers aan het onderzoek hoeft dat vaste contract niet elke 5 jaar te worden herzien. Eens in de tien jaar, daar zouden meer respondenten voor voelen. “In 10 jaar is je leven enorm veranderd en het zou niet verkeerd zijn om te evalueren of dit werk nog bij je past.” Het gesprek zou dan ook moeten gaan over de functie en plek in de organisatie.

Bron: over Duurzame inzetbaarheid.nl

27 januari 2014


Betekent de toename van flexwerken een Revolutie op de arbeidsmarkt?


Een nieuwe opdracht aan de 'polder': na te denken over hoe mensen tot hun zeventigste van werk naar werk kunnen worden geholpen.
Het verdwijnen van vaste arbeidscontracten wordt in steeds bredere kring als een vaststaand feit geaccepteerd. Veel mensen werken al op basis van een flexibel contract en dat aantal zal de komende tijd alleen maar toenemen.
Wiebe Draijer, de voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad), spreekt van een revolutie op de arbeidsmarkt. De kunst is volgens hem om mensen met flexcontracten toch genoeg zekerheid te bieden. Hij ziet het als nieuwe opdracht aan de 'polder' om na te denken over hoe mensen tot hun zeventigste van werk naar werk kunnen worden geholpen.

(bron Eindhovens Dagblad)


 
© copyright netwerk cao professionals initiatief van Atrium groep disclaimer