Competentieprofiel

IVA heeft een onderzoek gehouden onder de cao-onderhandelaars in Nederland. Op basis van de uitkomsten is een beroepscompetentieprofiel gemaakt die een goed beeld geeft over de kennis, vaardigheden en attituden waaraan een cao-onderhandelaar moet voldoen. In het competentieprofiel is rekening gehouden met proces, inhoud en omgevingsfactoren.
Het profiel is bekend gemaakt tijdens het symposium 'cao-onderhandelaar, een vak?' voor cao professionals op 29 november 2010. Het beroepscompetentieprofiel kunt u hier opvragen.
 
© copyright netwerk cao professionals initiatief van Atrium groep disclaimer